Kjøkken Fornying

 

 Sjekk våre priser - det lønner seg
Det er forskjell på leverandørenes priser – også innen kjøkkenfornying. 

Kjøkkenfornying
 
Kjøkkenfornying er en enkel og rimelig måte å fornye kjøkkenet på, og er i særdeleshet en meget prisgunstig løsning. 

Stadig flere benytter denne muligheten til å skaffe seg et nytt kjøkken. På grunn av utallige designmuligheter, selv med de eksisterende skapene, og kvalitet og pris – og at det er enkelt og praktisk å utføre, er kjøkkenfornying i dag en sterkt voksende del av kjøkkenmarked. 

Raskt og enkelt 
Med erfarne montører er arbeidet relativt enkelt og raskt å utføre, og da spesielt sammenlignet med å bytte ut hele kjøkkeninnredningen. Innredningen blir normalt fornyet i løpet av en vanlig arbeidsdag. 

Ved full utskifting til et helt nytt kjøkken, velger naturlig nok de fleste også å renovere resten av rommet. Da må for eksempel også det elektriske opplegget reinstalleres. Dette krever flere håndverker, det tar lengre tid og koster mer. 

Skapene beholdes 
Ved kjøkkenfornying blir alle fronter og alle bevegelige deler nytt og moderne med det aller siste innen kjøkken – bortsett fra skapene (skrogene) som altså beholdes slik de er. De er ofte av liten grad preget av alder og slitasje og er som oftest like gode. Dermed er det mye penger å spare. 

Nye deler av topp kvalitet 
De gamle skuffene fjernes helt og bygges opp på nytt med nye og moderne skuffeskinner. Alle dørhengsler blir skiftet ut. Skinner og hengsler er av topp kvalitet og har selvinntrekk og demping. Når skuffene skyves inn, dempes de og trekker seg selv helt inn – mykt og langsomt. 

De fleste ønsker også å bytte ut benkeplater og kum. Vi levere slike produkter fra anerkjente leverandører og med aller beste kvalitet. Det samme gjelder veggplater / ”kitchen boards”, skjærefjøler, bestikkinnlegg, avfalssystemer osv. 

Kunden bestemmer 
Løsningsforslag utarbeids naturligvis i nært samarbeid med kundene. Dette skjer helt og holdet på kundens premisserr. Er den eksiterende planløsingen god nok, fornyes den slik den står. Ønskes endringer, flyttes skap eller også settes det inn nye. Slik kan den gamle innredningen bygges om, bygges på og endres. 

Et godt sluttresultat… 
… er naturlig nok avhengig av at produktene som leveres er av beste kvalitet. Dette garanterer vi. Like viktig er det at monteringen utføres på en god og håndverkmessig riktig og forsvarlig måte. Vi samarbeider med dyktige montører med lang erfaring og som kan sitt fag. 
Montørene tar også på seg annet innredningsmessig arbeid knyttet til renoveringen av kjøkkenet. Dette avtales direkte mellom kunden og montøren. 

Lykke til med nytt og moderne kjøkken – til en svært gunstig pris!